17Ιούλιος

Διαδικασία Πολιτικού Γάμου

Αν έχετε αποφασίσει να κάνετε έναν πολιτικό γάμο, βεβαιωθείτε ότι είστε καθ' όλα έτοιμοι, όσον αφορά τα διαδικαστικά. Αρχικά, επισκεφθείτε το Δήμο που θα γίνει ο γάμος, ώστε να παραλάβετε την αντίστοιχη αίτηση και να ενημερωθείτε για τις ημέρες και τις ώρες που τελούνται οι γάμοι στο Δημαρχείο....
...Για να είστε τυπικοί καταθέτετε εσείς οι ίδιοι τα δικαιολογητικά. Το Δημαρχείο εκδίδει την άδεια γάμου σε 8 με 10 μέρες, εφόσον κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά που θα χρειαστείτε είναι τα ακόλουθα:
1.  Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το Δήμο όπου ανήκει ο καθένας σας.
2.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει νομικό θέμα ότι είστε κάτοικος του συγκεκριμένου δήμου.
3.  Αίτηση από τον Δήμο.
4.  Παράβολο από την εφορία.
5.  Το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύθηκε η αναγγελία γάμου.

Δεν ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι κατά την τέλεση του γάμου χρειάζονται δύο μάρτυρες. Από τη στιγμή που διευθετηθούν όλα αυτά, είστε πανέτοιμοι για την ολοκλήρωση του πολιτικού σας γάμου άρα και την επικύρωση του, όπως εσείς επιθυμείτε!

Posted in Προτάσεις με άποψη...