ΡΕΛΙ & ΤΡΕΣΣΑ

Ρέλι Γαζί 10mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 10006) : 2.90 ευρώ

Ρέλι Γαζί 15mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 15007) : 3.90 ευρώ

Ρέλι Γαζί 20mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 20009) : 4.90 ευρώ

Ρέλι Γαζί 25mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 250010) : 5.90 ευρώ

Ρέλι Γαζί 30mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 300015) : 7.90 ευρώ

Τρέσσα 10mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 1501008) : 4.90 ευρώ

Τρέσσα 20mm , καρούλι 20 μέτρα ( Νο 1500013) : 6.90 ευρώ

Τρέσσα Κυπαρισσάκι , καρούλι 25 μέτρα ( Νο 14008023) : 14.90 ευρώ

  • 5.0/5 rating 1 vote